Localizare

Atestat documentar în anul 1235 sub numele Corona mai apoi Barasu - 1252 - Braşov - 1288, Braşovul a fost cel mai important oraş al Transilvaniei al Evului Mediu ce a dominat viaţa economică a secolelor XIV-XVI. Conform celui mai vechi act al Arhivelor Statului Braşov din anul 1353 – „Privilegiul de bază al oraşului Braşov”-, activitatea comercială din această zonă era înfloritoare, Braşovul fiind renumit pentru calitatea mărfurilor dar mai ales pentru armele care se fabricau aici. Bresle puternice, între care se aflau în frunte aurarii, ţesătorii, postăvarii, armurierii, fierarii, arămarii, cositorarii, au făcut ca Braşovul să nu rămână doar un punct al comerţului tranzit, ci un înfloritor centru meşteşugăresc.

Deşi a fost atestat în 1235, urme ale prezenţei umane pe aceste meleaguri datează de acum 60.000 de ani. Pe lângă populaţia majoritară – români – în Braşov locuiesc şi alte comunităţi: evreii, veniţi aici la începutul secolului al XIX-lea, maghiarii prezenţi începând cu a doua jumătate a secolului X, saşii stabiliţi aici cu peste opt veacuri în urmă, dar şi greci.
Principala atracţie o reprezintă oraşul vechi şi cartierul Şchei şi astăzi plin de farmec. Construcţia a fost făcută conform celor mai înalte standarde ale vremii, zidurile cetăţii, bastioanele, turnurile de pază-apărare fiind completate de depozite, pieţe, ateliere, prăvălii, hanuri, biserici, spitale, Braşovul acelor vremuri fiind un exemplu în organizarea - exploatarea resurselor existente. Numeroase clădiri se păstrează şi acum, cum ar fi:

  • Biserica Neagră, cea mai mare clădire în stil gotic din sud-estul Europei. Orga Bisericii Negre - una dintre cele mai mari din Europa - este renumită pentru sonoritatea ei de o rară frumuseţe. Cu circa 400 de tuburi, a fost construită între anii 1836-1839 de către constructorul de orgi Buchholz din Berlin.
  • Piaţa veche cu Casa Sfatului, cea mai cunoscută efigie a Braşovului. Casa Sfatului are ca primă menţiune documentară a clădirii ce datează din anul 1420. Din punct de vedere arhitectural, clădirea se caracterizează prin îmbinarea stilurilor gotic cu renascentist şi baroc. A fost timp de mai multe secole sediul administrativ şi judecătoresc al oraşului. În prezent, adăposteşte Muzeul Judeţean de Istorie Brasov.
  • Casa Hirscher (sau Casa Negustorilor) este o construcţie în stilul Renaşterii, înălţată între anii 1541-1547. Aceasta ocupă primul loc între construcţiile civile ale Braşovului din veacul al XVI-lea.
  • Şcheii Brasovului reprezintă cea mai veche parte a oraşului. Biserica Sf. Nicolae se situează aici şi datează ca monument din 1292. Se păstrează un valoros ansamblu de pictură murală din sec. XVIII şi remarcabile piese de artă veche românească. Aici se află mormântul lui Nicolae Titulescu, însemnat diplomat român. În curtea bisericii se află Muzeul Primei Şcoli Româneşti. Clădirea muzeului este monument istoric şi datează din secolul al XV-lea.
  • Biserica Bartolomeu cea mai veche clădire în stil romanic, datând din 1223.
  • Bastioane - turnuri - fortificaţii pe laturile de sud-vest ale cetăţii.
  • Bastionul Ţesătorilor este situat în partea sud-vestică a cetăţii Braşov, fiind cel mai bine păstrat din cele şapte bastioane, câte a avut cetatea înainte.

 
Împrejurimile Braşovului sunt încărcate şi ele de istorie, reprezentând puncte de mare interes turistic. Iată câteva dintre ele:

  • Castelul Bran, supranumit şi Castelul Drakula, se situează la 25 de km de Braşov. Construit pe o stâncă, poziţia sa asigura un avantaj strategic deosebit. Legătura între Castelul Bran şi „Legenda Contelui Dracula” este foarte strânsă deşi conexiunea între mit şi realitate este incertă. Contele Dracula – aşa cum este perceput astăzi – constituie rezultatul interferenţei unor fapte istorice reale, intrate în legendă, legate de domnia lui Vlad Ţepeş – Dracula şi amplificate în secolele următoare prin asocierea cu personajul romanului de ficţiune „Dracula”, apărut în Marea Britanie, în 1897, avându-l ca autor pe scriitorul irlandez Bram Stoker.
  • Cetatea Râşnov, unul din cele mai interesante monumente de arhitectură medievală, cetatea ţărănească de la Râşnov a fost construită în secolul al XIV-lea, pe o ridicătură de teren care domina tot şesul Ţării Bârsei. În mijlocul cetăţii se află o fântânaă săpată în stâncă între 1623 şi 1640, a cărei adâncime este de 146 m. În incinta ei s-a descoperit temelia unei biserici ortodoxe din secolele XI-XII. Situată pe drumul de veche tradiţie Braşov-Rucăr-Câmpulung Muscel, ce lega Transilvania de Ţara Românească, cetatea a făcut faţă multor asedii. Muzeul din interiorul cetăţii valorifică piese de istorie locală: fotocopii de documente, arme, unelte.

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov