‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concursuri

ANUNŢ

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Luni, 24 aprilie 2017, ora 13.00, următoarele posturi contractuale:

- solist vocal – sopran/tenor - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului studii muzicale–soliști vocali;

2. Luni, 24 aprilie 2017, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

- artist instrumentist – vioară - 2 posturi de execuţie cu studii superioare la gr. prof. debutant din cadrul serviciului orchestră;
- instrumentist - flaut - 1 post de execuţie cu studii medii la tr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului orchestră;

3. Marți, 25 aprilie 2017, ora 10.00, următoarele posturi contractuale:

- balerin/balerină - 1 post de execuţie cu studii medii la tr. prof. debutant care face parte din cadrul serviciului balet;

Concursurile vor avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51. Informaţii la tel.: 0268/415990 şi 0268/415991 – secretariat.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 13 aprilie 2017 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- acte studii şi specializări original şi copie;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazier judiciar.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18.


Probe de concurs: - în data de 18 aprilie 2017 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 24 aprilie 2017 la ora 13.00 - proba practică pentru solist vocal;
- în data de 24 aprilie 2017 la ora 11.00 - proba practică pentru artiștii instrumentiști și instrumentist;
- în data de 25 aprilie 2017 la ora 10.00 - proba practică pentru balerin/balerină.

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea


REPERTORIUL PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 24.04.2017 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOLIST VOCAL – SOPRAN

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
Patru arii pregătite de candidat, din următoarele lucrări din repertoriul OPEREI BRAȘOV, cu acompaniament de pian:
1. „COSI FAN TUTTE” – de W. A. Mozart;
2. „DON GIOVANNI” – de W. A. Mozart;
3. „BOEMA” – de G. Puccini;
4. „NUNTA LUI FIGARO” – de W. A. Mozart;
5. „FLAUTUL FERMECAT” – de W. A. Mozart;
6. „CARMEN” – de G. Bizet;
7. „TRAVIATA” – de G. Verdi;
8. „PAIAȚE” – de R. Leoncavallo;
9. „MADAMA BUTTERFLY” – de G. Puccini;

10. „SILVIA” - de E. Kalman

11. „CONTESA MARITZA”  - de E. Kalman


- Două arii la alegerea candidatului;
- Două arii la alegerea comisiei.

DIRECTOR,
MEZEI OVIDIU – LUCIAN


REPERTORIUL PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 24.04.2017 – ORA 13.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOLIST VOCAL – TENOR

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
Șase arii pregătite de candidat, din repertoriul OPEREI BRAȘOV, cu acompaniament de pian, din care candidatul va interpreta două arii la alegerea lui și două arii la alegerea comisiei.

DIRECTOR,
MEZEI OVIDIU - LUCIAN


TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 24.04.2017 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST – vioară ȘI INSTRUMENTIST - flaut

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU CADENȚĂ CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE DIN REPERTORIUL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ AL OPEREI BRAŞOV;
4. CITIRE LA PRIMA VEDERE.

ŞEF SERVICIU ORCHESTRĂ,
CONCERT MAESTRU
COSTACHE DECEBAL – CAROL


TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 25.04.2017 – ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE BALERIN/BALERINĂ LA SERVICIUL BALET

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. PROBA IMPUSĂ;

Proba impusă - pregătirea și susținerea orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;

ŞEF SERVICIU BALET,
ENĂCACHE COSMINA - MEDA

Scris miercuri, 29 martie 2017

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Anunţuri

S-au pus în vânzare biletele pentru spectacolele lunii Mai 2017! joi, aprilie 20 2017

Anunț concurs miercuri, martie 29 2017

Anunț concursuri miercuri, martie 29 2017

Magazia de închirieri costume este închisă luni, august 22 2016

Planul salii joi, noiembrie 12 2009

Vezi toate anunţurile

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov