‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concursuri septembrie 2018

Nr. 2045 din data de 12.07.2018


În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

- șef partidă – corn - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;
- mânuitor montator decor – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime în muncă de minim 5 ani, care face parte din cadrul serviciului de scenă;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane - telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 3 septembrie 2018 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Probe de concurs: - în data de 5 septembrie 2018 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 11 septembrie 2018 la ora 11.00 - proba practică pentru postul de șef partidă - corn;

- în data de 11 septembrie 2018 la ora 12.00 - proba practică pentru postul de mânuitor – montator decor;
- în data de 14 septembrie 2018 la ora 14.00 – proba de interviu pentru postul de mânuitor – montator decor.

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.
Menţionăm că proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba practică.


MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 11.09.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ȘEF PARTIDĂ - corn

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE - ȘTIMA CORN – I - DIN URMĂTOARELE OPERE ȘI OPERETE DIN REPERTORIUL INSTITUȚIEI:
- ”CARMEN” de G. Bizet;
- ”BĂRBIERUL DIN SEVILLA” de G. Rossini;
- ”LILIACUL” de J. Strauss;
- ”COȚOFANA HOAȚĂ” de G. Rossini;
- „DON GIOVANNI” de W. A. Mozart.

 

 

Scris joi, 12 iulie 2018

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Anunţuri

Anunț concursuri septembrie 2018 joi, iulie 12 2018

Magazia de închirieri costume este închisă luni, august 22 2016

Planul salii joi, noiembrie 12 2009

Vezi toate anunţurile

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov