‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concursuri septembrie 2018

Nr. 2045 din data de 12.07.2018


În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

- șef partidă – corn - 1 post de execuţie cu studii superioare la gr. prof. IA cu o vechime minimă de 10 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului orchestră;
- mânuitor montator decor – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime în muncă de minim 5 ani, care face parte din cadrul serviciului de scenă;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane - telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 3 septembrie 2018 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Probe de concurs: - în data de 5 septembrie 2018 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 11 septembrie 2018 la ora 11.00 - proba practică pentru postul de șef partidă - corn;

- în data de 11 septembrie 2018 la ora 12.00 - proba practică pentru postul de mânuitor – montator decor;
- în data de 14 septembrie 2018 la ora 14.00 – proba de interviu pentru postul de mânuitor – montator decor.

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.
Menţionăm că proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba practică.


MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 11.09.2018 – ORA 11.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ȘEF PARTIDĂ - corn

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:
1. O PARTE DE CONCERT CU ACOMPANIAMENT DE PIAN
2. O LUCRARE INSTRUMENTALĂ PREGĂTITĂ DE CANDIDAT;
3. PASAJE - ȘTIMA CORN – I - DIN URMĂTOARELE OPERE ȘI OPERETE DIN REPERTORIUL INSTITUȚIEI:
- ”CARMEN” de G. Bizet;
- ”BĂRBIERUL DIN SEVILLA” de G. Rossini;
- ”LILIACUL” de J. Strauss;
- ”COȚOFANA HOAȚĂ” de G. Rossini;
- „DON GIOVANNI” de W. A. Mozart.

 

 

Scris joi, 12 iulie 2018

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov