‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concurs

ANUNŢ

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi, astfel:

1. Miercuri, 26 aprilie 2017, ora 11.00, următoarele posturi contractuale:

- mânuitor montator decor – 1 post de execuție cu studii medii la tr. prof. I care face parte din cadrul serviciului de scenă;
- costumier - 1 post de execuţie cu studii medii/generale, tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani care face parte din cadrul serviciului de scenă;
- croitor – confecționer îmbrăcăminte - 1 post de execuţie cu calificare în domeniul croitoriei, tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursurile vor avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51. Informaţii la Tel.: 0268/415990 şi 0268/415991 – secretariat.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 18 aprilie 2017 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- acte studii şi specializări original şi copie;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazier judiciar.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefoanele 0268/415990 int. 18.

Probe de concurs: - în data de 20 aprilie 2017 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 26 aprilie 2017 la ora 11.00 - proba practică;
- în data de 28 aprilie 2017 la ora 14.00 – interviul.

Menţionăm că proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

Scris miercuri, 29 martie 2017

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Anunţuri

S-au pus în vânzare biletele pentru spectacolele lunii Mai 2017! joi, aprilie 20 2017

Anunț concurs miercuri, martie 29 2017

Anunț concursuri miercuri, martie 29 2017

Magazia de închirieri costume este închisă luni, august 22 2016

Planul salii joi, noiembrie 12 2009

Vezi toate anunţurile

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov